pin wand

Wand Enamel Pin

  • 1.5ā€
  • Soft enamel pin
  • Rubber Backer

This Wand enamel lapel pin is a fun and sexy accessory. It’s from the WoodRocket Sex Toy Pin collection. Stick it on your jacket or hat or shirt or backpack or bag or purse or give it as a gift and stick it on your friend!